Miksi opiskelen perinnehoitoja?

Miksi opiskelen ja harjoitan perinne­hoitoja? Äkkiseltään voisi kuvitella, että ne ovat jo aikansa eläneitä juttuja, nythän eletään kuitenkin vuotta 2021… Minä olen kuitenkin toista mieltä. Tässä hieman ajatuksiani aiheen tiimoilta.

Perinnehoitojen piiristä löytyy ensinnäkin paljon hoito­menetelmiä, jotka ovat edelleen käyttö­kelpoisia. Perinne­hoitoihin lasketaan esimerkiksi monille tuttu jäsenkorjaus, jota on harjoitettu kansan keskuudessa tuki- ja liikunta­elimistön ongelmien hoitamiseksi. Sillä on maassamme pitkät perinteet – jo kansan­runoudestammekin löytyy kuvaus siitä, miten jäsen­korjausta tehdään. Alalla on toiminut todellisia taitureita, jotka ovat olleet yhteisönsä luottomiehiä ja -naisia. Suomen lähihistoriasta hyvä esimerkki tällaisesta mestariparantajasta on Ojan isäntänä tunnettu Juho Yli-Oja. Jäsenkorjaus on toimiva ja tehokas kädentaito, jolla on edelleenkin arvoa ja käyttöä. Modernit manuaalisen terapian menetelmät, kuten esimerkiksi osteopatia ja kiropraktiikka, juontavat nekin juurensa jäsen­korjaus­perinteisiin.

Perinnehoitoihin liittyvä osaaminen on myös kulttuuri­historiallisesti arvokasta. Teknologian kehityksen myötä on syntynyt maailman­laajuinen yhtenäis­kulttuuri, joka leviää kaikkialle jättäen paikallis­kulttuurit vähitellen varjoonsa. Suomalaisen kansan­parannus­perinteen tunteminen ja taitaminen onkin näinä aikoina käyttö­kelpoisten kädentaitojen vaalimisen ohella myös oman kansallisen kulttuurimme vaalimista. Aikaisempia sukupolvia palvelleiden perinteiden soisi säilyvän elävinä ja hengittävinä vielä jälkipolvienkin iloksi ja hyödyksi.

Viime vuosikymmeninä teknologian kehityksen ja elintason kasvun vauhti on ollut Suomessakin hurjaa. Jatkuuko kasvu kuitenkaan ikuisesti? Uskon, että tulemme näkemään vielä toisen­laisenkin kehityssuunnan. Perinne­hoitojen ja kansan­lääkinnän osaaminen onkin arvokasta myös siksi, että se lisää paikallis­yhteisöjen omavaraisuutta ja kykyä sopeutua ympäröiviin olosuhteisiin. Jo tälläkin hetkellä kansan­parannuksessa olisi paljon potentiaalia erilaisten terveys­ongelmien ennalta­ehkäisemiseksi ja terveyden­huollon kustannusten säästämiseksi. Kansan­parannuksen ohella muutkin perinne­taidot, kuten vaikka hirsi­rakentaminen ja perinteiset viljely­tekniikat, voivat nostaa profiiliaan tulevaisuudessa.

Perinteet ovat aina muodostuneet sellaisista tavoista ja käytänteistä, jotka ovat palvelleet niitä ylläpitävää yhteisöä sukupolvesta toiseen. Itse katson, että kansan­parannuksen perinteet tulevat säilymään niin kauan kuin on olemassa kansaa, mitä palvella. Yritänkin tehdä oman osuuteni näiden taitojen tuomisessa osaksi sekä tätä päivää että tulevaisuutta. Vanhat konstit kunniaan! 🙂